lungkitti.com หนังสือเก่า

วิศุทธศิลป์ / ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ (02) : โบราณสถาน - โบราณวัตถุ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : โบราณสถาน - โบราณคดี
  • รหัสสินค้า : 026975

รายละเอียดสินค้า วิศุทธศิลป์ / ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์

  จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนม์มายุครบ 75 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2545 
  ...ในบรรดาหนังสือที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นมีอยู่ด้วยกันหลายเล่มสำหรับหนังสือ  วิศุทธศิลป์เล่มนี้ แม้จะเป็นหนังสือที่มีรูปเล่มกระทัดรัด แต่ก็จัดว่าเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การแสวงหา เพราะเป็นหนังสือที่ได้รวบรวมภาพถ่ายโบราณวัตถุที่หายากไว้ได้ดีมากเล่มหนึ่ง ซึ่งรูปลักษณ์โบราณวัตถุที่รวบรวมในหนังสือเล่มนี้ยังไม่เคยปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนมาก่อน จึงนับ ได้ว่าหนังสือวิศุทธศิลป์เป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้อ่านสามารถศึกษาได้ถึงความรู้สึกนึกคิด เกิดสุนทรียภาพด้านงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ ความเชื่อหรือลัทธิศาสนา การติดต่อสัมพันธ์ การรับหรือการให้อิทธิพลของศิลปะที่ถ่ายทอด ทางโบราณวัตถุของคนแต่ละยุคแต่ละสมัย นอกจากนั้น ยังมีคุณค่าต่อการศึกษารูปแบบและ ลวดลายของศิลปะที่ปรากฏบนโบราณวัตถุแต่ละชิ้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย........///คำนิยมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา กาญจนาคม
หมวด (02) : โบราณสถาน - โบราณวัตถุ
ปกแข็ง / 134 หน้า (มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ :  บริษัท  บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 
พิมพ์ครั้งที่ : - 
ปีที่พิมพ์ :  2545
ขนาด : กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ใบหุ้มปกมีรอยแหว่งตามขอบ / รูปเล่มแข็งแรง