หนังสือเก่า lungkitti.com

กาลานุกรม

฿650.00
หมวดหนังสือ: โบราณคดี
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : โบราณสถาน - โบราณคดี
  • รหัสสินค้า : 018982

รายละเอียดสินค้า กาลานุกรม

  หนังสือเรื่องนี้ เป็นเรื่องของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีทั้งการสร้างและการทำลาย โดยมีภาวะจิตใจและภูมิปัญญาของมนุษย์แฝงหรือซ่อนอยู่เบื้องหลัง รวมแล้วในด้านหนึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา และอีกด้านหนึ่งมองโดยรวม ก็คืออารยธรรมของมนุษย์ ถ้ารู้จักศึกษาจะมีประโยชนมาก ทั้งในแง่ความรู้ข้อมูล และเป็นเครื่องมือปรุงของความคิดในการสร้างสรรค์พัฒนาอารยธรรมกันต่อไป
สารบัญ
- ชมพูทวีป / ก่อนพุทธกาล / พุทธกาล / หลังพุทธกาล(มี 2 หัวข้อ / หลังพุทธกาล 800 ปี ที่อินเดียไม่มีพุทธศาสนา / ฝรั่งมา พุทธศาสนาเริ่มฟื้น
- นานาทวีป / 624 ปี ก่อน ค.ศ. / 500 ปี ก่อน ค.ศ./ ลังกาทวีป คู่แค้นแดนทมิฬ 141 ปี ก่อน ค.ศ./ พ.ศ.1100-พ.ศ.1763 (มี 4 หัวข้อ) / พ.ศ.1775-พ.ศ.2279 / พ.ศ.2293-พ.ศ.2443(สงครามโลก 1-2)
โดย: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
หมวด: โบราณคดี
ปกแข็ง/ 232 หน้า 
สำนักพิมพ์: บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด(มหาชน)
พิมพ์ครั้งที่: 3
ปีที่พิมพ์: 2552
ขนาด: กว้าง 23.5 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ: ดี / หน้าปกมีลายเซ็นของเจ้าของเดิม