หนังสือเก่า lungkitti.com

200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์ วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน

฿250.00
“200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์ วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน” เล่มนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดงานวันข้าราชกาลพลเรือนประจำปี 2525
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : โบราณสถาน - โบราณคดี
  • รหัสสินค้า : 002007

รายละเอียดสินค้า 200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์ วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน

 

“200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์ วิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน” เล่มนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดงานวันข้าราชกาลพลเรือนประจำปี 2525 เป็นการรวบรวมกิจกรรมใน 2 ส่วนมาตีพิมพ์ ส่วนแรก คือส่วนที่เกี่ยวกับพระราชกรกรณียกิจขิงพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งยุครัตนโกสินทร์ และส่วนที่สองคือส่วนที่ว่าด้วยวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน
จากสารบัญ
1. สองร้อยปีมหาจักรีบรมราชวงศ์
-สถาบันพระมหากษัตริย์
-สองร้อยปีของมหาจักรีบรมราชวงศ์
-พระราชานุกิจ
-เย็นศิระเพระาพระบริบาล
-ในหลวงของเรา
-ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4
-การปฏิรูปการบริหารราชการ รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5
2. วิวัฒนาการของระบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนในสมัยรัตนโกสินทร์200ปี 
บทที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
บทที่ 2 ประเภทข้าราชการฝ่ายพลเรือน
บทที่ 3 ระบบบริหารงานบุคคล
บทที่ 4 ระบบการเข้ารับราชการ
บทที่ 5 สถานภาพของข้าราชการ
บทที่ 6 การให้ค่าทดแทนและบำเหน็จความชอบ
บทที่ 7 ระบบการพัฒนาข้าราชการ
บทที่ 8 ระบบวินัยข้าราชการ
บทที่ 9 ระบบการออกจากราชการและบำเหน็จบำนาญ
บทที่ 10 การควบคุมระเบียบข้าราชการ
โดย:  นายทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา และคณะ
หมวด: ที่ระลึก  
ปกอ่อน/ 287  หน้า 
สำนักพิมพ์: สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:  2526
ขนาด:   กว้าง 18.5 ซ.ม.  ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / สันปกขาดเล็กน้อย