หนังสือเก่า lungkitti.com

กาลานุกรม

฿250.00
หมวดหนังสือ (02) :ประวัติศาสตร์ - โบราณคดี
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : โบราณสถาน - โบราณคดี
  • รหัสสินค้า : 024593

รายละเอียดสินค้า กาลานุกรม

 
“กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก" (Chronology of Buddhism in World Civilization) เป็นหนังสือภาพที่เรียบเรียงเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในชมพูทวีป ตั้งแต่ยุคก่อนพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ มีทั้งการสร้างสรรค์และการทำลาย โดยมีภาวะจิตใจและภูมิปัญญาของมนุษย์แฝงเร้นอยู่เบื้องหลัง
รวมความแล้วในด้านหนึ่งหนังสือนี้เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา อีกด้านหนึ่งบอกเล่าอารยธรรมของมนุษยชาติควบคู่กันไป เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ความรู้ บทเรียน และเครื่องปรุงของความคิดให้นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการนำอารยธรรมไปสร้างสันติสุขอันถาวร
โดย:พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
หมวด (02) :ประวัติศาสตร์ - โบราณคดี 
ปกอ่อน / 275 หน้า(เล่มเล็ก)
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ ผบิธัมม์
พิมพ์ครั้งที่:  6
ปีที่พิมพ์:  2555
ขนาด: กว้าง 25 ซ.ม.ยาว 17.5 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้