หนังสือเก่า lungkitti.com

สมุดบันทึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 019046

รายละเอียดสินค้า สมุดบันทึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

       สมุดบันทึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระเจริญพระชนมายุ 40 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2538 
        พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ได้อัญเชิญมาลงพิมพ์ ณ ที่นี้
โดย:   มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดพิมพ์
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
ปกแข็ง / - หน้า (ปกหุ้มผ้าไหม)
พิมพ์ครั้งที่: -   
ปีที่พิมพ์:   2538 
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี