หนังสือเก่า lungkitti.com

พระฉัตรเกล้าของชาวไทย

฿700.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 018620

รายละเอียดสินค้า พระฉัตรเกล้าของชาวไทย

  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้คัดเลือกพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจของคนไทยทั้งประเทศมาจัดพิมพ์เป็นสมุดภาพชื่อ “พระฉัตรเกล้าของชาวไทย” เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เผยแพร่พระเกียรติคุณให้ขจรไกล และจารึกอยู่ชั่วกาลนาน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ทำหน้าที่รับชอบในการรวบรวม เก็บรักษา และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
โดย: หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง/ 120 หน้า 
ปีที่พิมพ์: 2552
ขนาด: กว้าง 30 ซม. ยาว 22 ซม. 
สภาพ: ดี