หนังสือเก่า lungkitti.com

เรือรบราชนาวี

฿2500.00
หมวดหนังสือ (01) :หนังสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 019636

รายละเอียดสินค้า เรือรบราชนาวี

 
  หนังสือ‘เรือรบราชนาวี’เป็นหนังสือที่กองทัพเรือได้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบใน 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือโดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำหนังสือเรือรบราชนาวี ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือดังกล่าวหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประวัติคุณลักษณะที่สำคัญและภาพลายเส้นเรือรบไทยทั้งหมดเท่าที่หาหลักฐานได้ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อเริ่มใช้เรือกลไฟจนถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งมีจำนวนประมาณ 400 ลำข้อมูลและภาพลายเส้นของเรือรบได้ดำเนินการค้นคว้าและจัดทำอย่างละเอียดรอบคอบใช้หลักฐานทางจากไทยและต่างประเทศโดยข้อมูลภายในประเทศค้นคว้าจากกองจดหมายเหตุแห่งชาติกองหอสมุดแห่งชาติกองเรือยุทธการกรมอู่ทหารเรือและกองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือกับได้สอบถามจากอดีตนายทหารเรือบางท่านสำหรับข้อมูลจากต่างประเทศได้ขอรับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ต่อเรือผ่านทางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำประเทศต่างๆข้อมูลที่ค้นคว้าได้นำมาเรียบเรียงและได้รับการตรวจสอบจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านประวัติและคุณลักษณะของเรือรบอีกหลายครั้งจึงถือได้ว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลและภาพลายเส้นของเรือรบไทยได้อย่างถูกต้องและค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่กองทัพเรือได้จัดทำมาซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการอ้างอิงศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรือรบไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.
หมวด (01) : หนังสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง / 343 หน้า
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์กองสร้างแผนที่ กรมอุทกศาสตร์
ปีที่พิมพ์: 2542
ขนาด : กว้าง 36 ซ.ม.ยาว 36 ซ.ม. 
สภาพ : ดี