lungkitti.com หนังสือเก่า

พลังของแผ่นดิน


฿600.00
หมวดหนังสือ(01): หนังสือเฉลิมพระเกียรติ  
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 020781

รายละเอียดสินค้า พลังของแผ่นดิน

  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 โดยการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
...หวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ หรือประชาชนทั่วไป ได้ทรงถึงประโยชน์ของการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่น และเข้าใจได้ในที่สุดว่าการร่วมกันเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ และช่วยทำให้ปัญหามลภาวะเป็นพิษเบาบางลงไป ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้กลับคืนมา...
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกอ่อน / 300 หน้า
จัดพิมพ์: บริษัท แปลน พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์: 2542
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้