lungkitti.com หนังสือเก่า

THE PRINCESS MOTHER OF THAILAND


฿800.00
หมวดหนังสือ(01):หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 021886

รายละเอียดสินค้า THE PRINCESS MOTHER OF THAILAND

       สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากหลายด้านหลายประการ เนื่องจากทรงเข้าพระทัยในความเรียกร้องอย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับกิจการด้านสำคัญของสังคมและด้านราชการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการทรงรับผิดชอบตามราชประเพณี ในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มิได้เสด็จประทับอยู่ในประเทศ พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และในส่วนพระองค์เองนั้น ก็ยังทรงตั้งพระราชหฤทัยบำเพ็ญงานพระราชกุศลสาธารณประโยชน์ เพื่อบ้านเมืองทั้งในด้านความขาดแคลนของประชาชนชายแดน และการศึกษาของเยาวชนในชนบทอยู่มิได้ขาด พระราชทานพระราชูปถัมภ์แก่ชนผู้ขาดแคลน และผู้ต้องการขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันบ้านเมือง ทั้งทรงพระเมตตาจัดตั้งสถานศึกษาหลายแห่ง
         พระราชภารกิจอันแสนหนักแห่งขัตติยนารีผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย แต่เปี่ยมไปด้วยพระราชจริยาวัตรงดงามทรงดำรงพระชนม์อย่างเรียบง่าย ย่อมประจักษ์แก่ประชาชนอยู่อย่างชัดเจนในทุกวันนี้ ภาพภายในเล่มมีค่อนข้างเยอะเป็นภาพที่หาดูได้ยาก (พิมพ์ภาษาอังกฤษ) 
หมวด:  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ      
ปกแข็ง / 200 หน้า  (มีแจ็ตเก็ต)   
ปีที่พิมพ์:    2001
ขนาด: กว้าง 22.5 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี / มีจุดเหลืองเล็กน้อย