lungkitti.com หนังสือเก่า

รอยยิ้มของในหลวง (SMILES OF THE KING)


฿350.00
...ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปรกติสุข ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น...<br>
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 004597

รายละเอียดสินค้า รอยยิ้มของในหลวง (SMILES OF THE KING)

 

...พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านทั้งสองได้ปรากฏแก่สายตาของประชาชนชาวไทย โดยมีผู้ถ่ายทอดออกมาเป็นวาทะกรรมและบทความมากมาย... คณะผู้จัดทำจึงขอนำบทความนั้นเรียงร้อยออกมาเป็น หนังสือ"รอยยิ้มของในหลวง" เล่มนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเป็นหนึ่งเดียว คือการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น...(บางส่วนจากคำนำ)
จัดพิมพ์โดย: สำนักข่าวเจ้าพระยา
หมวด: พระราชกรณียกิจ
ปกอ่อน/ 257 หน้า 
สำนักพิมพ์: ณัฐพลการพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่: 1
ขนาด: กว้าง 17 ซ.ม. ยาว 24 ซ.ม. 
สภาพ: ดี