หนังสือเก่า lungkitti.com

ควบคุมน้ำตามรอยพ่อ

฿200.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ  
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 018847

รายละเอียดสินค้า ควบคุมน้ำตามรอยพ่อ

      ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญว่า “น้ำคือชีวิต” ความเอาพระราชหฤทัยใสในปัญหาเรื่องน้ำ จึงปรากฏผ่านทางพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้งและยิ่งเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เมื่อโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริจำนวน 4,634 โครงการนั้น เป็นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำมากที่สุดถึง 1,671 โครงการ เนื่องจากที่ผ่านมา ความต้องการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของบ้านเมือง แต่การเก็บกักน้ำตามธรรมชาติที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ.
       เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
โดย:  สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
หมวด: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
ปกแข็ง / 149 หน้า 
พิมพ์ครั้งที่:  1  
ปีที่พิมพ์:   2554 
ขนาด: กว้าง 23 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี