lungkitti.com หนังสือเก่า

สมเด็จแม่กับการศึกษา


฿350.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026029

รายละเอียดสินค้า สมเด็จแม่กับการศึกษา

       สมเด็จแม่กับการศึกษา  จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  12 สิงหาคม 2535
 
โดย :  พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมวด (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ    
ปกแข็ง / 198 หน้า (ไม่มีใบหุ้มปก) 
จัดพิมพ์ : โรงเรียนจิตรลดา
พิมพ์ครั้งที่ : 1    
ปีที่พิมพ์ :    2535
ขนาด : กว้าง  ซ.ม. ยาว  ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / ใบรองปก หน้า-หลัง มีรอยปั้มตรายาง