หนังสือเก่า lungkitti.com

ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

SOLD OUT
หมวดหนังสือ: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ  
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 017154

รายละเอียดสินค้า ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

 
  เนื่องในงานเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีโรงเรียนจิตรลดาได้จัดพิมพ์หนังสือรวมเพลงพระราชนิพนธ์เล่มนี้ขึ้น การดนตรีและการประพันธ์เพลงเป็นศิลปะแขนงที่ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงผูกพันอย่างลึกซึ้ง ผู้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์อาจฟังความไพเราะอย่างเดียวก็ได้ หรือจะฟังอย่างละเอียดลออก็จะได้อรรถรส เห็นลีลาสำนวนเพลงสละสลวย มีชั้นเชิง ไปพร้อมกับบทร้องที่เข้ากันได้อย่างดีกับทำนอง
การรวบรวมคราวนี้นับว่าครบถ้วน มีทั้งโน้ตเพลง เนื้อร้องเพลงภาษาไทย ภาษาอังกฤษที่สอบทานให้ถูกต้องแล้ว มีบทความที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเพลงพระราชนิพนธ์ได้ชัดเจน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาไม่มากก็น้อย 
หมวด (01) : หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
ปกแข็ง / 364 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: 2
ปีที่พิมพ์: 2540
ขนาด: กว้าง 28.5 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ (ไม่มี CD)