หนังสือเก่า lungkitti.com

กองทัพไทย

฿1200.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026660

รายละเอียดสินค้า กองทัพไทย

        กองทัพไทย คณะกรรการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี
        เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้นี้ กระทรวงกลาโหม และบรรดาทหารทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดพิมพ์หนังสือ “กองทัพไทย” ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติยศ เผยแพร่ พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถที่ได้ทรงปฏิบัติต่อเนื่องตลอดมาจวบจนครบมหามงคลสมัยเป็นปีที่ ๕๐ แห่งการครองสิริราชสมบัติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจของประชาราษฎร์และปวงข้าเหล่าทหารหาญและครอบครัว ให้ปรากฏยังยืนสถาพรตราบกาลนิรันดร
หมวด (01) :  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
ปก แข็ง / 360 หน้า (มีใบหุ้มปก) มีกล่อง
จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :    2539
ขนาด : กว้าง 22.5 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ :  ดี