หนังสือเก่า lungkitti.com

วัดพระศรีรัตินศาสดาราม / การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

฿650.00
หมวดหมู่หนังสือ : อนุสรณ์สถาน
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 006697

รายละเอียดสินค้า วัดพระศรีรัตินศาสดาราม / การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

 

  ในวาระอันเป็นมหามงคลคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวียนมาบรรจบครบ 4 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2518 นี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือ “วัดพระศรีรัตินศาสดาราม” (วัดพระแก้ว) ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากรที่เรียกกันโดยสามัญว่า พระแก้วมรกตอันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทย นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่รวมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและปูชนียวัตถุ ที่ล้วนแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวยงามอันประมาณค่าไม่ได้ ฉะนั้น จึงนับได้ว่าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยทั้งในด้านศิลปและวัฒนธรรม อันควรแก่การทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่สภาพมั่นคงถาวรตลอดไป
โดย: การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
หมวด: อนุสรณ์สถาน
ปกแข็ง/ - หน้า 
ปีที่พิมพ์: 2518
ขนาด: กว้าง 25 ซม. ยาว 30.5 ซม. 
สภาพ: ดี / มุมปกถลอกเล็กน้อย / ไม่มีใบหุ้มปก
/* Products stats */