lungkitti.com หนังสือเก่า

ราชประดิษฐ์ศิษยานุสรณ์ ๓๐


฿220.00
เนื่องในโอกาสวันงานคล้ายวันพระราชสมภพและวันสวรรคตครบ 119 ปี ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2530
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : อนุสรณ์สถาน วัด-วัง
  • รหัสสินค้า : 003547

รายละเอียดสินค้า ราชประดิษฐ์ศิษยานุสรณ์ ๓๐

    เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และประเพณีอันดีงานของนวกะภิกษุรุ่นก่อนเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือ “ราชประดิษฐ์ศิษยานุสรณ์” อันเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระอุปัชฌาย์ บูรพาจารย์ อารามแห่งนี้ ดังนั้นนวกะภิกษุ พ.ศ.2530 จึงได้ประชุมและมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดทำหนังสือ “ราชประดิษฐ์ศิษยานุสรณ์” พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นหนังสือประจำปีที่สำคัญของวัด และเป็นสิ่งเตือนให้ระลึกถึงความสัมพันธ์อันดีงานระหว่างนวกะภิกษุประจำรุ่นอีกประการหนึ่งด้วย

โดย: ศิษยานุศิษย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
หมวด:ที่ระลึก  
ปกแข็ง/ 95 หน้า 
สำนักพิมพ์: บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์: 2530
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 27 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / หน้าปกขาดเล็กน้อย