หนังสือเก่า lungkitti.com

SINO - THAI CERAMICS

฿2500.00
หมวดหนังสือ(04) : ศิลปะ - จิตรกรรม - ประติมากรรม
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 027249

รายละเอียดสินค้า SINO - THAI CERAMICS

รายละเอียดสินค้า SINO - THAI CERAMICS


(หนังสือภาษาอังกฤษ)

ในเดือนธันวาคม 2510 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้จัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับเบญจรงค์และลายทอง, เครื่องปั้นดินเผาไทย-จีน และได้ตีพิมพ์แคตาล็อกเล็ก ๆ ของนิทรรศการดังกล่าว แคตาล็อกเหล่านี้ขายหมดภายในเวลาไม่กี่เดือน แสดงให้เห็นถึงความต้องการสูงสำหรับสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคอลเลกชันเครื่องปั้นดินเผา โดยเฉพาะเบญจรงค์และลายทองซึ่งไม่เคยมีการตีพิมพ์มาก่อน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หนึ่งในอาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์ คุณนาตาลี โรบินสัน สนใจในเครื่องปั้นดินเผาไทย ระหว่างที่เขาพักอยู่ในกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2518 และ 2519 คุณโรบินสันได้ช่วยจัดทำแคตาล็อกและถ่ายภาพคอลเลกชันเครื่องปั้นดินเผาของพิพิธภัณฑ์ จากนั้นคุณโรบินสันก็สนใจการศึกษาเครื่องปั้นดินเผาไทย-จีนอย่างจริงจัง เธอเริ่มทำการวิจัยของเธอเองในหัวข้อนี้ ในระหว่างนั้นเธอได้ศึกษาและถ่ายภาพชิ้นงานเบญจรงค์และลายทองจากคอลเลกชันส่วนตัวตามที่ได้กล่าวถึงในคำขอบคุณของเธอ

คุณโรบินสันได้เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อประโยชน์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หลังจากย้ายไปสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2520 เธอได้เขียนต้นฉบับจนเสร็จในปี พ.ศ. 2521 นางโรบินสันและสามีของเธอได้มาเยือนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครอย่างกรุณาเพื่อมอบต้นฉบับอันมีค่านี้ให้แก่คุณจิรา จงกล ผู้อำนวยการ และขอทุนสำหรับการพิมพ์จากกรมศิลปากร

กรมศิลปากรขอขอบคุณนาตาลี โรบินสันสำหรับการสนับสนุนอันกรุณานี้เป็นอย่างยิ่ง แทบไม่มีการเขียนเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาไทย-จีนเลย และคนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะมองข้ามเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้

กรมศิลปากรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์ได้ช่วยเหลือในกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ ผลการวิจัยของพวกเขาในด้านต่าง ๆ ของศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้ปรากฏในสิ่งพิมพ์หลายเล่ม หนังสือเล่มแรกโดยอาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์ที่ตีพิมพ์โดยกรมศิลปากรคือ “ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระพุทธประวัติในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” โดย ดร. โดโรธี เอช. ฟิกเคิล ซึ่งขณะนี้พิมพ์ครั้งที่สองแล้ว “เครื่องปั้นดินเผาไทย-จีนในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และในคอลเลกชันส่วนตัว” เป็นสิ่งพิมพ์เล่มที่สองที่เขียนโดยอาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์ นางนาตาลี วี. โรบินสัน นางโรบินสันได้ทุ่มเทเวลาและใช้เงินของเธอเองในการถ่ายภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล เดินทาง ฯลฯ สำหรับโครงการนี้ กรมศิลปากรขอขอบคุณนางนาตาลี โรบินสันและทุกคนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนเธอในการตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้


โดย : Natalie V. Robinson
หมวด(04) : ศิลปะ - จิตรกรรม - ประติมากรรม
ปกแข็ง / 354 หน้า
สำนักพิมพ์ :  Department of Fine Arts
พิมพ์ครั้งที่ : -
ปีที่พิมพ์ : ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525)
ขนาด : กว้าง 19.8 ซ.ม. ยาว 27.6 ม.
สภาพ : พอใช้ ใบหุ้มปกมีรอบถลอกเล็กน้อย