หนังสือเก่า lungkitti.com

Contemporary Art and Culture in Thailand (ภาษาอังกฤษ)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (04) : ศิลปะ - จิตรกรรม - ประติมากรรม
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 025291

รายละเอียดสินค้า Contemporary Art and Culture in Thailand (ภาษาอังกฤษ)

       เรื่องดี ๆที่บ้านเรา (ชุดวรรณกรรมไทย)  การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงดนตรีและการร้องเพลงภาพยนตร์สถาปัตยกรรมศิลปะการตกแต่งการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายของไทยกาเซ็ทและศิลปะร่วมสมัยในทุกสาขาของจินตนาการ
โดย : สำนักงานวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม
หมวด (04) : ศิลปะ - จิตรกรรม - ประติมากรรม 
ปกแข็ง / 204 หน้า 
ปีที่พิมพ์ :   2560 
ขนาด : กว้าง 26.5 ซ.ม. ยาว 26.5 ซ.ม. 
สภาพ :  ดี  / พิมพ์ภาษาอังกฤษ