หนังสือเก่า lungkitti.com

หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาภ

฿2500.00
หมวดหนังสือ(01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่อง-พระพุทธรูป- เครื่องราง-สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • รหัสสินค้า : 027242

รายละเอียดสินค้า หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาภ

รายละเอียดสินค้า หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาภธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมผ้าไทยพื้นบ้านจากแต่ละภาค และชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีผู้สะสมไว้ และสำนักพระราชวังได้อนุเคราะห์ให้ปรับปรุงอาคารตึกแดงในบริเวณพระราชวังดุสิต เพื่อจัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผ้าไทยพื้นบ้านขึ้น เพื่อทูลเกล้าถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นการสนองพระราชปณิธาน ในอันที่จะช่วยผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไว้ โดยได้รับพระราชทานนามว่า “หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗” ซึ่งใช้จัดแสดงและเก็บรักษาผ้าทอพื้นบ้านที่หายาก รวมถึงเป็นที่เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอมือของไทยให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เข้าชมเป็นการถาวร

โดย : นายนวรัตน์ เลขะกุล
หมวด(01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
ปกแข็ง / 344 หน้า
สำนักพิมพ์ : ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพ์ครั้งที่ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2548
ขนาด : กว้าง 21.5 ซ.ม. ยาว 29.5 ซ.ม.
สภาพ : พอใช้