lungkitti.com หนังสือเก่า

ทัวร์น้องโจ้ / พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


฿500.00
หมวดหนังสือ : พระราชนิพนธ์<br>
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 007886

รายละเอียดสินค้า ทัวร์น้องโจ้ / พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

  พระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗
“...ประเทศออสเตรเลียนั้น ข้าพเจ้าเคยได้ศึกษาทราบว่าเป็นประเทศกว้างใหญ่ แต่มีพลเมืองน้อย เมื่อได้ไปเห็นจึงได้ทราบว่าในบริเวณที่กว้างขวางนั้นส่วนหนึ่งเป็นดินแดนแห้งแล้ง ลำบากในการดำรงชีวิต ผู้ที่ไปบุกเบิกดินแดนจนเป็นที่ทำกินได้จึงต้องมีความมานะอดทนอย่างน่าสรรเสริญ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขานั้น น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง สิ่งที่ข้าพเจ้าไปดูส่วนใหญ่เป็นเรื่องเทคนิควิชาการที่ข้าพเจ้าไม่ได้เชี่ยวชาญจนกระทั่งนำมาเขียนเป็นเรื่องราวได้สละสลวยราบรื่น จึงต้องใช้เวลาเขียนนานกว่าเรื่องก่อน ทำให้หนังสือออกช้ากว่าที่ควร...”
โดย: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมวด: พระราชนิพนธ์
ปกอ่อน/ 294 หน้า 
สำนักพิมพ์: อมรินทร์
ปีที่พิมพ์: 2528
ขนาด: กว้าง 19 ซม. ยาว 26.5 ซม. 
สภาพ: พอใช้