หนังสือเก่า lungkitti.com

ไกลบ้าน (รวมเล่ม ๑ – ๒ )พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

฿3500.00
ไกลบ้าน (รวมเล่ม ๑ – ๒ )พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 027185

รายละเอียดสินค้า ไกลบ้าน (รวมเล่ม ๑ – ๒ )พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   พระราชนิพนธ์เรื่อง “ไกลบ้าน” เป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชภารกิจแต่ละวัน และเหตุการณ์หรือสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งหลัง เป็นทำนองการบันทึกจดหมายเหตุหรือรายงานประจำวันทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ พระพลานามัยตลอดจนทุกข์ สุขส่วนพระองค์ นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ให้สารสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในแต่ละประเทศ ทัศนียภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ตลอดจนความเจริญทางวิทยาการของนานาอารยประเทศ
โดย: องค์การค้าของคุรุสภา 
ปกแข็ง / 400, 474 หน้า (ไม่นับรวมสารบารพ์รูปประกอบ 49, 36 ภาพ)
พิมพ์ครั้งที่: 1 (ของคุรุสภา) 
ปีที่พิมพ์: 2497
ขนาด: กว้าง 18 ซ.ม. ยาว 25.4 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / รูปเล่มเดิม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ไกลบ้าน (รวมเล่ม ๑ – ๒ )พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว