หนังสือเก่า lungkitti.com

หุ่นวังหน้า / จักรพันธุ์ โปษยกฤต

฿8500.00
หนังสือ “หุ่นวังหน้า” เป็นบันทึกหลักฐานต่างๆ โดยละเอียดในการจัดซ่อมและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพื่อรักษาไว้ซึ่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้สืบไป
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 027184

รายละเอียดสินค้า หุ่นวังหน้า / จักรพันธุ์ โปษยกฤต

    หุ่นวังหน้า หรือหุ่นกรมพระราชวังบวรฯ คือ ศิลปกรรมที่กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ทรงรวบรวมผู้ทรงคุณทางการช่างศิลปะชั้นสูงหลายสาขา สร้างขึ้นเป็นเรื่องรามเกียรติ์ทั้งโรง หุ่นรามเกียรติ์ชุดนี้ได้รับการยกย่องว่าฝีมือชั้นครู เป็นมรดสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่วังหน้าได้สร้างสรรค์ไว้แก่แผ่นดิน เมื่อวังหน้าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
มูลนิธิซิเมนต์ไทยและเครือซิเมนต์ไทย ได้ให้การสนับสนุนกรมศิลปากรในการจัดซ่อม “หุ่นวังหน้า” หรือ “หุ่นกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ” โดยอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นผู้ควบคุมการซ่อม จนปี พ.ศ.2540
เขียนโดย: จักรพันธุ์ โปษยกฤต 
หมวด(00): ตู้หนังสือเก่า lungkitti.com 
คณะจัดพิมพ์:  จักรพันธุ์ โปษยกฤต 
ปกแข็ง: จำนวน 395 หน้า 
ปีที่พิมพ์: 2540
ขนาด: กว้าง 22.3 ซ.ม. ยาว 30.5 ซ.ม.
สภาพ: สมบูรณ์ ตัวเล่มแข็งแรง