หนังสือเก่า lungkitti.com

จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์

฿0.00
หมวดหมู่(01): พระมหากษัตริย์ -พระราชวงศ์
เหลือ 1 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 027178

รายละเอียดสินค้า จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์

" จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ " The Royal Family of Thailand : the descendants of King Chulalongkorn : พระบรมชวงศ์​แห่ง​ประเทศไทย 
      หนัง​สือ​นี้ จัดพิมพ์เพื่อ​เป็นการ​น้อมรำลึกถึง สมเด็จ​พระนางเจ้า​รำไพพรรณี  พระ​บรม​ราชินีใน​รัชกาล​ที่ 7  เจฟฟรี่ ไฟน์สโตน ผู้แต่ง  ได้ลงมือเขียนเรื่องพระบรมราจักรีวงศ์ของประเทศไทย ในแบบสากล มีการลำดับสกุลตามประเพณีของไทยจะแสดงชื่อสมาชิกครอบครัวแต่ละชั้นทั้งหมดก่อนโดยเริ่มจากลูกแล้วก็หลาน ฯลฯ จนครบแต่ละชั้นไป เป็นการเรียงพระนามและนามในแนวใหม่ที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่ง คือพระนามพระราชโอรสที่ทรงสืบสายจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะลำดับตามพระชันษา และจะกล่าวถึงราชสกุลแต่ละราชสกุลจนจบก่อนที่จะเริ่มอีกราชสกุลหนึ่ง โดยหลายชั้นจะปรากฏในแผ่นเดียวกัน ทำให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจถึงความเป็นมาของสถาบันพระราชวงศ์ของประเทศไทย
หมวด(01): พระมหากษัตริย์ -พระราชวงศ์
พิมพ์​ครั้งแรก​ พ.ศ.2532
ปกแข็ง​ 688 หน้า ภาพประกอบ 524 ภาพ 
ขนาด: กว้าง 21.8 ซม. ยาว 30 ซม. 
สภาพสมบูรณ์ หน้าครบ ตัวเล่มแข็งแรง