lungkitti.com หนังสือเก่า

นารายน์สิบปาง และคำอธิบายและอภิธาน สำหรับประกอบเรื่อง นารายน์สิบปาง( 2 เล่ม )*

สินค้าหมด
SOLD OUT
หมวดหนังสือ : ตู้หนังสือ – หายาก
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 009085

รายละเอียดสินค้า นารายน์สิบปาง และคำอธิบายและอภิธาน สำหรับประกอบเรื่อง นารายน์สิบปาง( 2 เล่ม )*

  ลิลิตสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม ทรงพระราชนิพนธ์ประกอบด้วยภาพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๖
  พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม รัชกาลที่ 6 เรื่องการอวตารปางต่าง ๆ ทั้ง 10 ปางของพระนารายน์ พร้อมทั้งพระราชนิพนธ์อธิบายและอภิธาน พร้อมภาพประกอบ 
โดย: พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม 
หมวด: ตู้หนังสือ
ปกแข็ง / 120-497 หน้า 
ปีที่พิมพ์: 2466 
ขนาด: กว้าง 16 ซม. ยาว 23 ซม. 
สภาพ: ดี / มีล่องลอยของหนอนหนังสือแวะมาเยี่ยมเยือนเล็กน้อยแต่ไม่เข้าถึงเนื้อใน (คงจะรีบไปต่อ) / เล่มแข็งแรงดี

* ยกเว้นส่วนลด 10%