หนังสือเก่า lungkitti.com

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ มหาเถระ)

฿300.00
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 027011

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ มหาเถระ)

  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ ประวัติสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑-๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสิน  อุทิศส่วนกุศลถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ มหาเถระ) 
  สมเด็จพระสังฆราชในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ คงดํารงตําแหน่งเป็นสกลมหาสังฆปรินายก สืบต่อมาจากโบราณจนถึงทุกวันนี้ แม้ต่อมาจะได้มีการตราพระราชบัญญัติปกครอง คณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ขึ้นก็ดี และแล้วจะได้มีการแก้ไขหลักการบางอย่างในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๘ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ บ้าง ก็ดี แต่ก็หาได้เปลี่ยนแปลงความเป็นสกลมหาสังฆปรินายกของสมเด็จพระสังฆราชเป็นอย่างอื่นไปไม่ ต่อไปนี้จะกล่าวถึงเรื่องราวของสมเด็จพระสังฆราชแห่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เริ่มตั้งกรุงเทพมหานครตลอดจนถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๗ อันเป็นวันถวายเพลิง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถระ ของ กรุงรัตนโกสินทร์ โดยสังเขปความดังต่อไปนี้
หมวด (05) : ธรรมานุสรณ์ 
ปกอ่อน/ 91 หน้า (ไม่รวมภาพประกอบ)  
พิมพ์ครั้งที่ :  -  
ปีที่พิมพ์ : 2517 
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง