lungkitti.com หนังสือเก่า

ศาสนกิจในต่างประเทศ


฿200.00
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมามนุสรณ์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 025055

รายละเอียดสินค้า ศาสนกิจในต่างประเทศ

 
       สร้างเป็นมังคลานุสรณ์ เนื่องในงานฉลองชนมายุครบ 80 ปี ของพระเดชพระคุณพระพิมลธรรม อาสภมหาเถร อัคคมหาบัณฑิต อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชสรงสฤกษฎิ์ สภานายกมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2526
เรื่องในเล่ม
- เอกอัครพุทธทูต ฝ่ายประเทศตะวันตก
- บันทึกปฐมบท ‘ศาสนกิจในต่างประเทศ’
- ดูการพระศาสนา นำนักศึกษาไปพม่า
- ร่วมงานฉัฎฐสังคายนา ฯลฯ
- ร่วมรัฐพิธีงานพระศพสมเด็จพระสังฆราชพม่า
- ร่วมขบวนการ เอม.อาร์.เอ ครั้งแรก
- สาส์นปรารถศาสนกิจ ถึงพระเณรเด็กวัดมหาธาตุ
- ฯลฯ
หมวด (05) :  ธรรมามนุสรณ์
ปกอ่อน / 232 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  กรุงสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ : 2522
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม.ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :พอใช้