หนังสือเก่า lungkitti.com

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่พิเศษ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖

฿800.00
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 026672

รายละเอียดสินค้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่พิเศษ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖

         ราชกิจจานุเบกษา ฉบับจดหมายเหตุงารพระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆราชปริณายก (วาสโน วาสน์ นิลประภา ป.ธ. ๔)  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
          สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสโน วาสน์ นิลประภา ป.ธ. ๔) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๔ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชันษาได้ ๑๖ พรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร และเสด็จสถิต ณ พระอารามนั้นจนตลอดพระชนมชีพ ได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์ และสถาปนาสมณศักดิ์โดยลำดับจนทรงดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๗
หมวด (05) :  ธรรมานุสรณ์
ปกอ่อน / 481  หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมลตรี
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :   2536 
ขนาด : กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ