หนังสือเก่า lungkitti.com

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร)

฿1000.00
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 026333

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร)

       อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ณ พระเมรุหน้าพลับพลาอิสสริยาภารณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕
เล่ม ๑. พระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก / วัดมกุฏกษัตริยาราม จัดพิมพ์ถวาย (๕๒)
เล่ม ๒. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๒ ของ เสถียร โพธินันทะ / สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา จัดพิมพ์ถวาย (๓๑๓ หน้า)
พระนิพนธ์ต่างเรื่อง และ สยามูปสัมปทา จดหมายเหตุ เรื่องประดิษฐานพระสวฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป / มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน จัดพิมพ์ถวาย (๑๘, ๑๙๒ หน้า)
หมวด (05) : ธรรมานุสรณ์
ปกอ่อน/  3 เล่ม 
ปีที่พิมพ์ : 2515    
ขนาด : กว้าง 17.5 ซ.ม. ยาว 23.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ