หนังสือเก่า lungkitti.com

บวรธรรมบพิตร ประมวลพระรูป

฿350.00
หมวดหนังสือ: ธรรมมานุสรณ์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 018836

รายละเอียดสินค้า บวรธรรมบพิตร ประมวลพระรูป

  จัดพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  เพื่อประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏแพร่หลาย เทิดทูนพระเมตราธรรมให้ประทับไว้ในจิตใจของปวงชน แสดงพระปฏิปทาและพระจริยาวัตรอันงดงามให้เป็นแบบอย่างอันดีแก่อนุชนผู้มาภายหลัง และเพื่อเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาและเสริมสร้างปสาทะในบวรพุทธศาสนาของสาธุชนทั่วไป วัดบวรนิเวศวิหารจึงได้ดำเนินการให้รวบรวมเรียบเรียง พระประวัติเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฉบับนี้ขึ้นในวาระสำคัญนี้
หมวด: ธรรมานุสรณ์ 
ปกอ่อน/ 415 หน้า 
จัดพิมพ์: วัดบวรนิเวศวิหาร
ปีที่พิมพ์: 2558
ขนาด: กว้าง 16.3 ซ.ม. ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้