หนังสือเก่า lungkitti.com

ประมวลพระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗

฿350.00
หมวดหนังสือ (01) : หนังสือเทิดพระเกียรติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 026665

รายละเอียดสินค้า ประมวลพระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗

        พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทบรรดาที่ประมวลไว้เป็นเล่มนี้ เป็นพระราช ดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ คณะ ในโอกาสต่าง ๆ กัน ในปี พุทธศักราช ๒๕๓๗  สำนักราชเลขาธิการได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นต่อจากที่ได้ รวบรวมไว้ และได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้น ในโอกาสงานพระราช พิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ อีกวาระหนึ่ง
หมวด (01) :  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
ปกอ่อน/ 709 หน้า
จัดพิมพ์ : สำนักราชเลขาธิการ
ปีที่พิมพ์ :  2537  
ขนาด : กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 25.5 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ