หนังสือเก่า lungkitti.com

งานใบตอง / มณีรัตน์ จันทนะผะลิน

฿3000.00
หมวดหนังสือ (08) : คู่มือแม่บ้าน - งานฝีมือ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : แม่บ้าน - ตำราอาหาร - งานฝีมือ
  • รหัสสินค้า : 026469

รายละเอียดสินค้า งานใบตอง / มณีรัตน์ จันทนะผะลิน

        การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยนั้นต้องอาศัยบุคคลที่มีใจรักในงานศิลป์ด้านนั้นๆ อย่างเป็นชีวิตจิตใจทั้งครูและศิษย์ เพื่อรังสรรค์ผลงานด้วยมือและใจตนเอง จึงควรที่บุคคลผู้เกี่ยวข้องช่วยกันเกื้อหนุน บำรุงให้โอกาสทั้งการจัดงานนิทรรศการ เพื่อแสดงศิลปหัตถกรรม การจัดประกวด การนิยมนำงานศิลปหัตถกรรมมาใช้จนเกิดเป็นศิลปประเพณีจนสามารถพัฒนาเป็นงานอาชีพที่มั่นคงได้
        หนังสืองานใบตองเล่มนี้มีคุณค่าสูงส่งตรงที่มีผลงานทั้งแบบเก่า แบบดัดแปลง และออกแบบใหม่อย่างหลากหลายเป็นจำนวนเกือบ ๒๐๐ ชิ้น ล้วนสวยงามประณีตเป็นที่ประทับใจ ยิ่งไปกว่านั้นแบบการพับกลีบใบตองที่ข้าพเจ้าออกแบบใหม่ที่มีปลายกลีบมน มีร่องกลีบหลายร่อง มีการนำหลายกลีบมาประกอบกันให้ประณีตซับซ้อนขึ้นอย่างน่าพิศวง จึงทำให้มีผู้นิยมทำตามเพื่อสร้างผลงานประกวดแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆ มาโดยตลอด จำนวนกลีบที่ออกแบบใหม่นี้ ๖๐ แบบ รวมกับของโบราณ ๒๖ แบบ เป็น ๔๖ แบบ อีกทั้งแบบตัวบายศรี ตัวแมงดากรวย ภาชนะใบตองรูปทรงต่างๆ ล้วนนำมาซึ่งความประหลาดใจในการสร้างสรรค์แบบใหม่ให้เป็นตัวอย่างในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นที่รวมทั้งความเก่าโบราณที่หาดูที่ใดไม่มีแล้ว และของที่ออกแบบใหม่เพิ่มเติมให้มีขึ้นอย่างมากมาย ดังชี้แจงไว้ในสารบัญ และผลงานทุกชิ้น
       การพัฒนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน คือการถ่ายทอดความรู้จากใจถึงใจและการปฏิบัติสร้างสรรค์ของผู้มีความรักในงานศิลป์แขนงเดียวกัน และการช่วยกันจัดโอกาสชื่นชม นิยมใช้ให้กว้างขวางและแพร่หลายตราบนานแสนนาน
        จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ และรัชมังคลาภิเษกสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
โดย :  รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์จันทนะผะลิน (สาขาวิชาศิลปปรัดิษฐ์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต)
หมวด (08) :  คู่มือแม่บ้าน - งานฝีมือ  
ปกอ่อน / 623 หน้า 
จัดพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)   
พิมพ์ครั้งที่ : 3 
ปีที่พิมพ์ :  2540
ขนาด : กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม.
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง
/* Products stats */