lungkitti.com หนังสือเก่า

การพยากรณ์จรโดยพิศดาร / พลูหลวง


฿650.00
หมวดหนังสือ (05) : โหราศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : โหราศาสตร์ - ฮวงจุ้ย - พยากรณ์
  • รหัสสินค้า : 026431

รายละเอียดสินค้า การพยากรณ์จรโดยพิศดาร / พลูหลวง

       โหราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่ง ซึ่งสมัยหนึ่งเป็นวิชาที่ผู้รู้ต้องปิดบังหวงแหนไว้เป็นมรดกแก่ตระกูลตน เช่น พวกพราหมณ์ หรือพวกพระในศาสนาโบราณ เพื่อเก็บไว้ทำนายให้เกิดความมหัศจรรย์ แก่ ผู้คน แต่ละแห่ง แต่ละประเทศต่างก็ปิดบังความรู้อันนี้ไว้เฉพาะของตนเอง วิชานี้จึงขาด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร บางครั้งวิชาวิเศษ ที่ปราชญ์ ท่านค้นไว้ ก็ตายไปพร้อมกับตัวท่านผู้นั้น ด้วยการหวงแหนปิดบังความรู้ เป็นต้นเหตุ
โดย :  พลูหลวง 
หมวด (05) : โหราศาสตร์
ปกแข็ง / 368 หน้า 
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์  เกษมบรรณกิจ
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ : -   
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง / มีรอยขีดเส้นใต้บรรทัดอยู่ในบางหน้า / มีลายเซ็นเจ้าของเดิม