lungkitti.com หนังสือเก่า

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม (เล่มต้น - เล่มปลาย) / ประยุทธ สิทธิพันธ์


฿1400.00
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 026353

รายละเอียดสินค้า สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม (เล่มต้น - เล่มปลาย) / ประยุทธ สิทธิพันธ์

        พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จะไม่ทรงดำรงในฐานะวีรบุรุษที่ทรงพระบรมเดชานุภาพกรำศึกสงครามรักษาแผ่นดินไทยก็ตาม แต่ทรงเป็นมหาบุรุษโดยแน่แท้ที่ทรงพระปรีชาญาณและทรงเห็นการณ์ไกล เช่นเดียวกับมหาบุรุษของโลกอันร่วมสมัยเดียวกัน อาทิเช่น พระเจ้านโปเลียนแห่งฝรั่งเศส และอับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา พระมหากษัตริย์ และประมุขของประเทศต่าง ๆ ในยุคนั้น จะสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ได้ก็ต้องล้วนมีความเป็นอัจฉริยะอย่างยอดเยี่ยมทีเดียว เพราะสภาวการณ์ยุคนั้นอยู่ในท่ามกลางของโลกเก่าและโลกใหม่ ชาติใดไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ก็มักมีอันเป็นถึงสูญเสียเอกราช
         ประมวลพระราชประวัติโดยพิสดาร พระราชกรณียกิจ และรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ ๔ ในฐานะพระองค์ทรงเป็นเอกอัครมหาบุรุษแห่งบูรพาทิศ พร้อมภาพประกอบ
โดย : ประยุทธ สิทธิพันธ์ 
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกแข็ง / 358, 363 หน้า (ไม่นับรวมภาพประกอบ)
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์สยาม
พิมพ์ครั้งที่ :    1 (2,000 เล่ม)
ปีที่พิมพ์ :    2516
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มเดิม