lungkitti.com หนังสือเก่า

สยามแห่งความหลัง


฿180.00
หมวดหนังสือ : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 016805

รายละเอียดสินค้า สยามแห่งความหลัง

         สารคดีน่ารู้จากประวัติศาสตร์โบราณคดี วรรณคดีและจารีตประเพณีต่างๆเกี่ยวกับเมืองไทยโดยเฉพาะเหมาะสำหรับครูอาจารย์ นักศึกษา นักค้นคว้า ผู้บรรยายวิชาสังคมศึกษา และนักอ่านทุกท่าน....
“สยามแห่งความหลัง” ได้กล่าวถึงทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี และประเพณีต่างๆของไทย อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยโดยเฉพาะ แล้วเรียบเรียงไว้เป็นหลักฐานให้เป็นแนวทางการค้นคว้าของบรรดาท่านผู้สนใจในโอกาสต่อไปดังนั้นเรื่องต่างๆที่ปรากฎในเล่มนี้ จึงมีหลักฐานอ้างอิงถูกต้องทุกประการ เพราะท่านผู้เขียนเป็นนักประวัติศาสตร์ที่คลุกคลีอยู่ในวงการตลอดเวลา จึงเป็นอันตัดสินได้ว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นที่อ้างอิงได้เป็นอย่างดี
โดย:   ช.พุ่มสะอาด / สันทัดกรณีย์
หมวด:  สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 279 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  นันทวิทยา
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    2512
ขนาด: กว้าง 13.5 ซ.ม. ยาว 18.5 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / มีคราบเหลือง /ไม่มีใบหุ้มปก