lungkitti.com หนังสือเก่า

พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๕


฿350.00
หมวดหนังสือ (21) : หนังสือเก่า - มีตำหนิ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 21 หนังสือเก่า - มีตำหนิ
  • รหัสสินค้า : 026141

รายละเอียดสินค้า พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๕

      ....นับแต่วันเถลิงถวัลยราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจนบัดนี้ล่วงมา 113 ปีแล้ว ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานับวันจะเลือนไป แม้ในรัชสมัยของพระองค์จะทรงมีพระมเหสี และพระสนมหลายพระองค์เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์นานาประเทศในยุคก่อน แต่ในปัจจุบันพระราชธิดาซึ่งยังคงดำรงพระชนม์อยู่มีเพียงพระองค์เดียว คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร ซึ่งทรงมีพระชันษาครบ ๙๐ ปี ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๔ นี้
         พระประวัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร จึงมีคุณค่าแก่การศึกษา เสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาแก่อนุชนรุ่นหลังที่จะได้รับประโยชน์จากข้อเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งยังคงเหลืออนุสรณ์อยู่กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากรจนตราบเท่าทุกวันนี้
  จัดพิมพ์ ในวโรกาสที่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร พระชันษาครบ ๙๐ ปี วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔
โดย: พระนิพนธ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
หมวด (21) :  หนังสือเก่า - มีตำหนิ
ปกแข็ง / 203 หน้า 
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช
พิมพ์ครั้งที่: 2 (1,000 เล่ม)
ปีที่พิมพ์: 2526
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 28.5 ซ.ม. 
สภาพ : เก่า(ตำหนิ) / หุ้มสันปกใหม่ / หนังสือจ่ายออกจากห้องสมุด