หนังสือเก่า lungkitti.com

ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2533


฿150.00
หมวดหนังสือ (21) :หนังสือเก่า - มีตำหนิ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : 21 หนังสือเก่า - มีตำหนิ
  • รหัสสินค้า : 024458

รายละเอียดสินค้า ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2533

 
  พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทบรรดาที่ประมวลไว้เป็นเล่มนี้ เป็นพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ คณะ ในโอกาสต่าง ๆ กัน ในปีพุทธศักราช 2533 สํานักราชเลขาธิการได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นต่อจากที่ได้รวบรวมไว้และได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้น ในโอกาสงานพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2534 อีกวาระหนึ่ง
หมวด (21) : หนังสือเก่า - มีตำหนิ
ปกอ่อน / 605 หน้า
ปีที่พิมพ์ : 2534
ขนาด : กว้าง 18.5 ซ.ม.ยาว 25 ซ.ม. 
สภาพ :ตำหนิ / กระดาษมีคราบเหลือง
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2533