หนังสือเก่า lungkitti.com

สยาม / เทพชู ทับทอง

฿700.00
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 2 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 025573

รายละเอียดสินค้า สยาม / เทพชู ทับทอง

      อดีตเป็นสิ่งบอกถึงปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นอดีตจึงมีคุณค่าที่น่าสนใจ
     หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่แสดงถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความเป็นอยู่ของชาติไทยในอดีต ในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นสมัยที่เพิ่ง จะมีการถ่ายรูปแพร่หลายในเมืองไทย
       ภาพถ่ายในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนถือว่าเป็นภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ซึ่งสมควรที่จะหวงแหนและเก็บรักษาไว้เพื่อให้เป็นมรดกตกทอด สำหรับลูกหลานในภายหน้าได้ หาความรู้สืบไป
โดย :  เทพชู ทับทอง    
หมวด (02) :  สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง / 98 หน้า (มีแจ็คเก็ต)  
จัดพิมพ์ : -
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ :  2521  
ขนาด : กว้าง 19.5 ซ.ม. ยาว 26.7 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้ 
 
/* Products stats */