lungkitti.com หนังสือเก่า

๘ มหาราชของไทย (ฉบับพิมพ์เพิ่มเติม รวม ๙ มหาราช)


฿200.00
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 025359

รายละเอียดสินค้า ๘ มหาราชของไทย (ฉบับพิมพ์เพิ่มเติม รวม ๙ มหาราช)

        รวมเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  พร้อมทั้งพระนามกษัตริย์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบันครบบริบูรณ์ท่านจะทราบเรื่องราวมหาราชแต่ละองค์อย่างละเอียดบริบูรณ์
        เรื่องของชาติไทยเรา  บรรพชนของไทยเราเคยสร้างวีรกรรม และเกียรติประวัติอันดีงามรุ่งโรจน์มาแล้ว  ตั้งแต่อดีตกระทั้งปัจจุบัน  อันควรที่ชาวไทยทุกคนควรรู้ควรศึกษา  ชาติไทยเคยเป็นชาติเอกราชเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาแต่อดีตกาล  เป็นชาติที่ไม่ยอมน้อมเศียรให้แก่ใคร ๆ ชอบอิสรภาพเ สรีภาพ ไม่เคยเบียดเบียนใครก่อน  ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธพระเจ้า จอมศาสดาเอกของโลกตลอดมา.
โดย :  โพธิ์ แชมลำเจียก  
หมวด (02) :  สารคดีประวัติศาสตร์
ปกแข็ง /  หน้า (มีแจ็คเก็ต)  
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ธรรมบรรณาคาร
พิมพ์ครั้งที่ :    -
ปีที่พิมพ์ :    2513
ขนาด : กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ :  พอใช้