lungkitti.com หนังสือเก่า

เจดีย์ยุทธหัตถี อยู่ที่สุพรรณบุรี


฿450.00
หมวดหนังสือ (02) : สารคดีประวัติศาสตร์
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สารคดีประวัติศาสตร์
  • รหัสสินค้า : 027001

รายละเอียดสินค้า เจดีย์ยุทธหัตถี อยู่ที่สุพรรณบุรี

       เสด็จในกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ลิขิตตามพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระนเรศวร ทรงสั่งให้สร้างเจดีย์ยุทธหัตถี เพื่อเป็นอนุสรณ์ และเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติยศใน การที่ได้ชนช้างชนะพระมหาอุปราชา และได้ทรงนําขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระมหา ธีรราชเจ้า พระองค์ซึ่งเป็นจอมปราชญหาได้เชื่อคํากราบทูลไม่ แต่พระองค์ได้ทรงไป สํารวจเส้นทางเดินทัพ และสํารวจองค์เจดีย์ด้วยพระองค์เอง ด้วยเหตุผลนานานับประการ พระองค์จึงยอมรับ และการทําพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของจอมกษัตริย์ยอดนักรบ 
หมวด (02) : สารคดีประวัติศาสตร์ 
ปกอ่อน/  - หน้า 
จัดพิมพ์ : -
พิมพ์ครั้งที่ : -   
ปีที่พิมพ์ : 2516   
ขนาด : กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / รูปเล่มแข็งแรง