หนังสือเก่า lungkitti.com

กลวิธีชนะใจคน / อิววิง ที. เว็บบ์ – ยอห์น บี. มอร์กัน nbsp;

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (07) : จิตวิทยา - ปรัชญา
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : จิตวิทยา - ปรัชญา -บทกวี
  • รหัสสินค้า : 025554

รายละเอียดสินค้า กลวิธีชนะใจคน / อิววิง ที. เว็บบ์ – ยอห์น บี. มอร์กัน nbsp;

      นี่คือ หนังสือจิตวิทยาเล่มหนึ่ง ที่โลกยกย่องในคุณความดี, และ หนังสือเล่มเดียวเท่านั้นที่ เป็น คู่แข่งขัน อันน่าเกรงขาม ของ วิธีชนะมิตร และจูงใจคน ตลอดมา
         ความแตกต่างระหว่าง กลวิธีชนะใจคน และ วิธีชนะมิตร และจูงใจคน ก็คือ : กลวิธีชนะใจ คน หนักในทางสร้างบุคลิกลักษณะและสมรรถภาพ แนะกลวิธีชนะใจคนเพื่อได้สิ่งที่ต้องการสมปรารถนา และพาตัวเองก้าวขึ้นสู่บุคคลใหญ่โต, พร้อมด้วยตัว อย่างบุคคลสำคัญ ทางการเมือง และธุรกิจมากมาย ส่วน วิธีชนะมิตร และ จูงใจ คน หนักใน ทาง เป็น กระจกส่องตัวตนแท้จริงของมนุษย์, การผูกมิตรและ การทำตัวให้เป็นที่รักใคร่ชอบพอของบุคคลทั่วไป
โดย :   อิววิง ที. เว็บบ์ – ยอห์น บี. มอร์กัน     
แปลโดย : อาษา ขอจิตต์เมตต์
หมวด (07) : จิตวิทยา - ปรัชญา 
ปกแข็ง / 719 หน้า (มีแจ็คเก็ต)  
จัดพิมพ์ : สำนักพิมพ์ ก้าวหน้า
พิมพ์ครั้งที่ : 2    
ปีที่พิมพ์ :    2507
ขนาด : กว้าง  13.5 ซ.ม. ยาว 19.2 ซ.ม. 
สภาพ :  เก่าตามสภาพ / มีคราบเหลืองเล็กน้อย / มีลายเซ็นของเจ้าของเดิม