lungkitti.com หนังสือเก่า

นำเที่ยวเมืองโบราณ (IN THE ANCIENT CITY)


฿80.00
หมวดหนังสือ (04) :คู่มือท่องเที่ยว
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : คู่มือท่องเที่ยว - กีฬา - ดนตรี
  • รหัสสินค้า : 024493

รายละเอียดสินค้า นำเที่ยวเมืองโบราณ (IN THE ANCIENT CITY)

 
เมืองโบราณนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  ลักษณะที่ดินมีผังบริเวณคล้ายรูปขวาน เหมือนกับอาณาเขตของประเทศไทย  ภายในจะมีโบราณสถาน, ปูชนียสถาน, วัดโบราณ, พระราชวัง ต่างๆ เป็นต้น และยังมี ส่วนรังสรรค์เป็นสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของไทย โดยรวบรวมวัฒนธรรม ของไทยทั้ง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ที่จะทำให้เราได้เที่ยวชม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ ของไทยภายในหนึ่งวัน
หมวด (04) :คู่มือท่องเที่ยว
ปกอ่อน / 194 หน้า  
จัดพิมพ์: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์
พิมพ์ครั้งที่ :6
ปีที่พิมพ์ :  2523
ขนาด : กว้าง 14.5 ซ.ม.ยาว 21 ซ.ม. 
สภาพ :พอใช้