หนังสือเก่า lungkitti.com

อนุสรณ์วิหารสุทธิธรรมรังสี พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

SOLD OUT
หมวดหนังสือ (05) : ธรรมานุสรณ์  
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : ธรรมานุสรณ์
  • รหัสสินค้า : 024455

รายละเอียดสินค้า อนุสรณ์วิหารสุทธิธรรมรังสี พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

  ธรรมบรรณาการ เนื่องในงานเสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2530 ณ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
  พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านเป็นพระนักวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่สำคัญยิ่งในประเทศไทย  ซึ่งเป็นศิษย์ที่ท่านพระอาจารย์มั่น "ภูริทตฺโต" โปรดปรานมากที่สุด และท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นวัดกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นวัดแรกในเมืองหลวง และเพราะจากจุดเริ่มต้นที่ท่านเริ่มต้นนี้เองที่ทำให้ชาวเมืองหลวงได้รู้จักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายพระป่าเป็นครั้งแรก และท่านนี้เองเป็นผู้ที่ได้ริเริ่มการจัดงานฉลองอันยิ่งใหญ่ในสายพระป่ากรรมฐาน คือ งานฉลองกึ่งพุทธกาล 25 พุทธศตวรรษ วัดอโศการามได้อย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีที่เมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนทุกคนมาร่วมในงานบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ในงานนี้มีคณะพระป่ากรรมฐานมาในงานนี้กันมากมาย เช่น หลวงตามหาบัว (ญาณสมฺปนฺโน) หลวงปู่ตื้อ (อจลธมฺโม) หลวงปู่สิงห์ (ขนฺตยาคโม) หลวงปู่ฝั้น (อาจาโร) เป็นต้น
      ท่านจึงเป็นผู้ที่ท่านพระอาจารย์มั่นเมตตาและให้การยกย่องว่า “มีพลังจิตสูง เป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาจหาญ เฉียบขาด ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยธรรม”
หมวด (05) :  ธรรมานุสรณ์ 
ปกอ่อน/ 424 หน้า  
จัดพิมพ์: สัมพันธ์พาณิชย์ 
ปีที่พิมพ์ :  2530
ขนาด : กว้าง 18.5 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ : พอใช้