lungkitti.com หนังสือเก่า

วิชาการฝึกอบรมหมออาสาหมู่บ้าน (ม.อ.บ.) และแพทย์อาสาสมุนไพร (พ.อ.ส.)


SOLD OUT
หมวดหนังสือ(05):ตำราแพทย์ไทย
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ตำราแพทย์ไทย -สมุนไพร -คัมภีร์/ตำรา -พระคาถา
  • รหัสสินค้า : 023637

รายละเอียดสินค้า วิชาการฝึกอบรมหมออาสาหมู่บ้าน (ม.อ.บ.) และแพทย์อาสาสมุนไพร (พ.อ.ส.)

 
ผู้ที่สมควรยกย่องเทิดทูนในกรณียกิจพิเศษเกี่ยวกับงานอบรมหมออาสาหมู่บ้าน คือกองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และที่เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งดลบันดาลให้โครงการอบรมหมออาสาหมู่บ้าน(ม.อ.บ.) สำเร็จผลคือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งได้ใช้เป็นสถานที่อบรม มีวิทยากรเป็นนายแพทย์เป็นพยาบาลได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชากรชาติไทยด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ
หมวด: ตำราแพทย์ไทย
ปกแข็ง / 297 หน้า  
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์  เฉลิมชัยการพิมพ์
ปีที่พิมพ์:  2522
ขนาด: กว้าง 13.5 ซ.ม.ยาว 19 ซ.ม. 
สภาพ:พอใช้ / รูปเล่มเดิม / กระดาษมีจุดเหลือง