หนังสือเก่า lungkitti.com

ตาลปัตรพัดยศ ศิลปบนศาสนวัตถุ / ณัฏฐภัทร จันทวิช

SOLD OUT
หมวดหนังสือ(16):ตู้หนังสือเก่า-หนังสือหายาก  
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : 00 ตู้หนังสือเก่า lungkitti
  • รหัสสินค้า : 023190

รายละเอียดสินค้า ตาลปัตรพัดยศ ศิลปบนศาสนวัตถุ / ณัฏฐภัทร จันทวิช

  “ตัลปัตรพัดยศ – ศิลปบนศาสนวัตถุ” ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ที่บรรพบุรุษของไทยในอดีตได้สร้างสรรผลงานไว้เป็นมรดกให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชมผลงานที่สวยงามวิจิตรบรรจง ทั้งนี้ ศิลปวัตถุอันงดงามดังกล่าว บ่งบอกถึงการสร้างสรรค์และเป็นการรวมงานช่างต่าง ๆ ไว้หลายสาขา เช่น งานออกแบบ งานเย็บปักถักร้อย งานเกะสลัก งานกลึง งานประดับมุกและกระจกสี งานจิตรกรรม งานหล่อโลหะ เป็นต้น ซึ่งตาลปัตรแต่ละเล่มกว่าจะสำเร็จลงได้มีขั้นตอนที่ต้องใช้ความสามารถทางหัตถศิลป์ตลอดเวลาจนถึงขั้นตอนการประกอบด้าม และโดยที่ตาลปัตรพัดยศล้วนแล้วแต่ทำจากวัสดุที่เสื่อมสลายได้โดยง่าย ประกอบกับจำนวนที่สร้างนั้นมีจำนวนที่น้อยมากในแต่ละคราว
  สำหรับการทำตาลปัตรพัดยศนั้น นิยมทำกันแพร่หลายในสมัยกลางรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้เนื่องมาจากในยุคนั้น มีผู้มีฝีมือในการออกแบบพัดได้อย่างสวยงามวิจิตรบรรจง ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ได้ฝากผลงานไว้ตราบจนถึงปัจจุบัน พระองค์นั้นคือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และอีกองค์หนึ่งก็คือหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ต่อมาในระยะหลังการออกแบบตาลปัตรก็เป็นเพียงสิ่งประกอบของงานเท่านั้น และผลงานที่ออกมาไม่ได้พิถีพิถันละเอียดลออ ตลอดจนช่างฝีมือที่ปักดิ้นหรือปักไหมก็หาได้น้อยลง. 
โดย: ณัฏฐภัทร จันทวิช
หมวด: ตู้หนังสือเก่า-หนังสือหายาก
ปกแข็ง / 310 หน้า
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ รีเวอร์ บุ๊คส์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: -
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 30.2 ซ.ม. 
สภาพ: ดี
 
*ราบการยกเว้นส่วนลด