lungkitti.com หนังสือเก่า

เทิดพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระปิยมหาราช


฿1200.00
หมวดหนังสือ(01):หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 020747

รายละเอียดสินค้า เทิดพระเกียรติ 150 ปี สมเด็จพระปิยมหาราช

         นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บุคคลสำคัญของไทยที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก เริ่มตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงผนวช บรมราชาภิเษก และพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านด้วยกันทั้งด้านเศรษฐกิจและการคลัง ด้านการปกครอง กฎหมายและศาล การคมนาคมและการศาล สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา การต่างประเทศ และอื่น ๆ อีก ตลอดจนกระทั่งเสด็จสวรรคตและพระเกียรติคุณที่ได้รับต่าง ๆ พร้อมภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม   ด้วยการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ และใช้ภาษาที่ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ
หมวด:  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ      
ปกแข็ง / 278 หน้า  
จัดพิมพ์:  โรงพิมพ์อักษรไทย         
พิมพ์ครั้งที่:    1
ปีที่พิมพ์:    -
ขนาด: กว้าง 22 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. 
สภาพ: ดี