หนังสือเก่า lungkitti.com

พระวิริยะบารมีปกเกล้าฯ ที่กรุงเทพมหานคร

฿300.00
หมวดหนังสือ: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระราชกรณียกิจ - หนังสือเทิดพระเกียรติ
  • รหัสสินค้า : 018720

รายละเอียดสินค้า พระวิริยะบารมีปกเกล้าฯ ที่กรุงเทพมหานคร

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวทางในการทำกรุงเทพฯเป็น “กรุงเทพฯ เมือสวรรค์”ไว้ว่า  ต้องมีการวางผังเมืองที่ดี ซึ่งหมายถึงการจัดการระบบการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตนั่นเอง..
         โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพมหานครน้อมเกล้าฯ  รับดำเนินการล้วนเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน   
    ....กรุงเทพมหานครจะดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการสร้างสรรค์ “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์” อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้กรุงเทพฯ  เติบโตอย่างมีแบบแผน  ก่อเกิดประโยชน์และความสุขแก่ชาวกรุงเทพฯ  โดยทั่วถึงกัน.
หมวด:  หนังสือเฉลิมพระเกียรติ    
ปกแข็ง / 103 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ จำกัด
ปีที่พิมพ์: 2543   
ขนาด: กว้าง 28.5 ซ.ม. ยาว 34.5 ซ.ม. 
สภาพ:  พอใช้ / พร้อมกล่อง