lungkitti.com หนังสือเก่า

ขบวนการประชาชน ตุลาคม 2516


฿800.00
หมวดหนังสือ: ประวัติศาสตร์ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 015781

รายละเอียดสินค้า ขบวนการประชาชน ตุลาคม 2516

หมวดหนังสือ: ประวัติศาสตร์ - การเมือง
  เหตุการณ์ในวันที่ 14- 15 ตุลาคม 2516 อันเป็นวันแห่งการต่อสู้ของประชาชนเพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิเสรีภาพและรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตย การปราบปรามประชาชนของฝ่ายบริหารประเทศในครั้งนั้นได้สั่นสะเทือนขวัญของประชาชน และนำพาให้เกิดการรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งของประชาชนโค่นล้มระบอบเผด็จการในรูปแบบของทหารลงได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว แม้ถึงเวลาในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดได้รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นได้ละเอียดครบถ้วน และเหตุการณ์ในบางสถานที่ยังสับสนอยู่ ทางคณะผู้จัดทำของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย จึงได้พยายามอย่างยิ่งที่จะสรรหา เนื้อหาของเหตุการณ์ที่ละเอียดถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในปัจจุบันและในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และสิ่งที่ได้มาภายหลังเหตุการณ์อื่นๆ อันเป็นผลมาจากชัยชนะของประชาชน ในวันที่ 14 – 15 ตุลาคม ศกก่อน มารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
หมวด: ประวัติศาสตร์ - การเมือง
ปกอ่อน/ 678 หน้า 
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์ กรุงสยามการพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2517
ขนาด: กว้าง 19 ซ.ม. ยาว 26 ซ.ม. 
สภาพ: พอใช้ / รูปเล่มเดิม