lungkitti.com หนังสือเก่า

เอกกษัตริย์ ใต้รัฐธรรมนูญ


฿1500.00
หมวดหนังสือ: ประวัติศาสตร์ - การเมือง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ประวัติศาสตร์ - การเมือง
  • รหัสสินค้า : 012838

รายละเอียดสินค้า เอกกษัตริย์ ใต้รัฐธรรมนูญ

*** (รางวัลชมเชย หนังสือสารคดี (สพฐ.) ปี 2554)
  เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ" งานเขียนชิ้นนี้มี 3 เล่มด้วยกัน โดยรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มาจนถึงปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2548
  มีหนังสือหลายเล่มที่เขียนถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในลักษณะเฉลิมพระเกียรติมากกว่าเขียนถึงบริบททางประวัติศาสตร์ แต่หนังสือ “เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ” เล่มนี้ อยากให้เห็นถึงรัชสมัยของพระองค์ท่านว่า ทรงครองราชย์อย่างไร ทรงพระราชกรณียกิจในฐานะกษัตริย์อย่างไร โดยเน้นย้ำถึงการทำงานของพระองค์ท่านภายใต้รัฐธรรมนูญ “หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่นำเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเรียบเรียงไว้ได้อย่างครบถ้วนที่สุด และอย่างที่ทำให้เห็นความต่อเนื่องจากเหตุการณ์หนึ่งไปยังอีกเหตุการณ์หนึ่งได้เป็นอย่างดี มีข้อมูลที่เป็น เบื้องหลังของเหตุการณ์ที่น่าสนใจ และทำให้เข้าใจถึงความยากลำบากในการปฏิบัติพระองค์ ในฐานะพระประมุขของประเทศ”
โดย: วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย 
หมวด: ประวัติศาสตร์ - การเมือง
ปกแข็ง / 348, 412, 412 หน้า (ชุด 3 เล่ม)
พิมพ์ที่: สำนักพิมพ์ดีเอมจี 
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่พิมพ์: 2553
ขนาด: กว้าง 17.8 ซ.ม. ยาว 25 ซ.ม. 
สภาพ: ปานกลาง / มีกล่อง (กล่องกระดาษอ่อนมีคราบเหลือง)
 
**NEW สินค้าเข้าไหม่ (ไม่ตรงรูป) ขอดูภาพจริง @ Line. ครับ