lungkitti.com หนังสือเก่า

สราญรมย์ ฉบับพิเศษ 26 สิงหาคม 2542


฿200.00
หมวดหนังสือ: หนังสือที่ระลึก
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือที่ระลึก
  • รหัสสินค้า : 014385

รายละเอียดสินค้า สราญรมย์ ฉบับพิเศษ 26 สิงหาคม 2542

          จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดสมาคมสโมสรสราญรมย์ ครบ 56 ปี  ที่กระทรวงการต่างประเทศ วังสราญรมย์
           สโมสรสราญรมย์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2486 โดยพันเอกไชย ประทีปเสน รองปลัดกระทรวงฯ  เป็นนายกสมาคมคนแรก การเลือกเปิดสมาคมฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ การจัดตั้งสโมสรสราญรมย์ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและพบปะสังสรรค์ รวมทั้งให้บริการสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ  เพื่อเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของข้าราชการ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและคณะทูตต่างประเทศในไทย
โดย: สมาคมสโมสรสราญรมย์  
หมวด:  หนังสือที่ระลึก
ปกอ่อน /  252 หน้า 
จัดพิมพ์โดย: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
พิมพ์ครั้งที่:  1  
ปีที่พิมพ์:  2542  
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม. ยาว 29.3 ซ.ม. 
สภาพ:  ดี