หนังสือเก่า lungkitti.com

นิทรรศการศิลปกรรมแลกเปลี่ยน 3 สถาบัน

฿150.00
หมวดหนังสือ: ศิลปะ
เหลือ 1 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ศิลปะภาพ
  • รหัสสินค้า : 009968

รายละเอียดสินค้า นิทรรศการศิลปกรรมแลกเปลี่ยน 3 สถาบัน

      นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นการริเริ่มถึงการสร้างสรรค์ความเข้าใจอันดีงามในเรื่องของศิลปะร่วมสมัยระหว่างคณาจารย์ทั้ง 3 สถาบัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในทางศิลปะของคณาจารย์รวมไปถึงการรับรู้จากผู้ชมก็จะได้เห็นถึงศักยภาพของบุคคลากรที่สอนศิลปะในระดับอุดมศึกษาที่จะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันโลกศิลปะอยู่เสมอ นอกจากนี้นิทรรศการในครั้งนี้ยังบรรลุถึงพันธกิจของคณะวิชาที่มีต่อภาพรวมของสถาบันการศึกษาในการมุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการสู่สังคมอีกอีก
หมวด:  ศิลปะ 
ปกอ่อน / 88  หน้า 
ปีที่พิมพ์:  2551
ขนาด: กว้าง 21 ซ.ม.  ยาว 29 ซ.ม. 
สภาพ:     ดี